Preskoči na sadržaj

Sigurnost posjetitelja

Element sigurnosti doprinosi kvaliteti i sigurnosti posjetiteljskih sadržaja i programa te izgradnji kapaciteta ključnih dionika za razvoj održivog i sigurnog turizma s naglaskom na pustolovni turizam kojeg karakterizira i visoka rizičnost, što zahtijeva sustavan rad na prevenciji nesreća, ali i na stalnom unapređenju kapaciteta djelatnika i volontera JU i spašavatelja.

U tu svrhu, provest će se obuka 1 grupe čuvara prirode te obuka 4 grupe vodiča aktivnog i pustolovnog turizma. Nadalje, projektnim aktivnostima predviđena je nabava 6 kompleta opreme za traganje i spašavanje (1 komplet medicinske oprema, 1 komplet nosiljki i ostalih pomagala, 1 komplet radio i tehničke opreme, 1 komplet opreme za uspinjanje i spuštanje, 1 komplet tehničke opreme za napredovanje te nabavljen 1 software za potrage). Također, izvršit će se 3D terestričko lasersko skeniranje penjačkog smjera i izraditi 3D model i aplikacija smjera.

Posjetiteljski centar

Posjetiteljski centar

Više
Edukacija i obrazovanje

Edukacija i obrazovanje

Više
Sigurnost posjetitelja

Sigurnost posjetitelja

Više