Preskoči na sadržaj

Partneri

NOSITELJ PROJEKTA


NP Paklenica

Nacionalni park Paklenica

Javna ustanova Nacionalni park Paklenica upravlja područjem Nacionalnog parka Paklenica. Djelatnost Ustanove uključuje zaštitu, održavanje i promicanje Nacionalnog parka u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanje neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode na zaštićenom području te sudjelovanje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring).

Područje današnjeg Nacionalnog parka Paklenica pod državnom je zaštitom u kontinuitetu od 1949. godine. Područje Nacionalnog parka Paklenica zauzima prostor od 9500 ha, a osim zaštite u kategoriji Nacionalnog parka područje je zaštićeno i međunarodnim proglašenjima UNESCO Rezervat biosfere Planina Velebit, UNESCO Svjetska baština te Ekološka mreža Natura 2000.

www.np-paklenica.hr


PROJEKTNI PARTNERI


HGSS

HGSS - Hrvatska gorska služba spašavanja

Hrvatska gorska služba spašavanja je nacionalna, dobrovoljna, stručna, humanitarna i nestranačka udruga javnoga značaja, čiji su osnovni ciljevi sprječavanje nesreća, spašavanje i pružanje prve medicinske pomoći u planini i na drugim nepristupačnim područjima te u izvanrednim okolnostima.

HGSS okuplja gorske spašavatelje koji pokrivaju cijelo područje Republike Hrvatske, a njen rad definiran je Zakonom o sustavu civilne zaštite i Zakonom o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja kojeg je Hrvatski sabor donio 30. lipnja 2006. godine (NN 79/06 i 110/15).

www.hgss.hr


CEDRA

Cedra - Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj

Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split djeluje kao neprofitna nevladina organizacija od osnutka, krajem 2012. godine, te je upisana u registar udruga 10. siječnja 2013. godine. CEDRA Split nastaje kao rezultat nekoliko lokalnih, regionalnih, nacionalnih, ali i međunarodnih projekata i inicijativa održivog lokalnog razvoja, poticanja stvaranja kvalitetnih radnih mjesta i prilika za sve građane, te poticanja društveno i ekološki odgovornog poduzetništva.

Među ostalim, cilj organizacije je promicanje i podupiranje održivog društveno-gospodarskog razvoja lokalnih zajednica na području Dalmacije, Like i prekograničnih područja kroz programe, projekte i ulaganja u prioritetnim sektorima kao što su održivi turizam i poljoprivreda, kreativne i kulturne industrije, IKT, inovacije, održive i čiste tehnologije i proizvodnje, usluge i sl.

www.cedra.hr

Posjetiteljski centar

Posjetiteljski centar

Više
Edukacija i obrazovanje

Edukacija i obrazovanje

Više
Sigurnost posjetitelja

Sigurnost posjetitelja

Više