Preskoči na sadržaj

Podzemni grad u srcu Velebita

Naziv projekta:„Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području"

Referentni broj projekta:
KK.06.1.2.01.0013.

Nositelj projekta:
Javna ustanova Nacionalni park Paklenica

Projektni partneri:  
Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) i Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split

Kratki opis projekta:
Projekt je usmjeren k unaprjeđenju zaštite i valorizacije prirodne baštine kroz razvoj oblika turizma posebnih interesa prikladnih za podvelebitsko područje. Ovim projektom izgradit će se atraktivna posjetiteljska i sigurnosna infrastruktura, osnažiti potrebni ljudski resursi i institucionalni kapaciteti JU NPP, djelatnika javnih ustanova s područja Velebita, turističkog, civilnog, javnog i privatnog sektora, te osmisliti i promovirati postojeći i novi turistički proizvodi temeljeni na prirodnoj baštini.

Ciljevi i očekivani rezultate projekta
Osnovni cilj projekta je doprinijeti održivom razvoju i promociji NP Paklenica i šireg velebitskog područja razvojem atraktivne posjetiteljske prezentacijsko-edukacijske infrastrukture te izgradnjom ukupnih kapaciteta dionika za kvalitetnije upravljanje, zaštitu i gospodarsku valorizaciju prirodne baštine u nadležnosti JU NP Paklenica i JU PP Velebit i razvoj kvalitetne ponude proizvoda i usluga održivog i sigurnog cjelogodišnjeg turizma posebnih interesa.

Elementi projekta su sljedeći:
1. Posjetiteljska infrastruktura (izrada projektno-tehničke dokumentacije, uređenje Posjetiteljskog centra „Podzemni grad Paklenice“, uređenje pristupne staze od parkirališta do ulaza u Posjetiteljski centar i nabava turističkog vlaka)
2. Sigurnost posjetitelja (element provodi projektni partner HGSS)
3. Izgradnja kapaciteta

Promidžba i vidljivost
Upravljanje projektom i administracija

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)
Vrijednost projekta je 33.918.221,30 kuna, a ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 22.905.290,67 kn, od čega dodijeljena bespovratna sredstva EU iznose 19.469.497,06 kn.

Razdoblje provedbe projekta:
Ukupna provedba projekta traje od 1.1.2014. do 30..6.2022. godine.

Kontakt osobe za više informacija:
Natalija Andačić, voditeljica projekta ravnatelj(manki)paklenica(tocka)hr

www.strukturnifondovi.hr
Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Javne ustanove Nacionalni park Paklenica.

Posjetiteljski centar

Posjetiteljski centar

Više
Edukacija i obrazovanje

Edukacija i obrazovanje

Više
Sigurnost posjetitelja

Sigurnost posjetitelja

Više