Preskoči na sadržaj

Posjetiteljski centar

Razvojem atraktivne posjetiteljske prezentacijsko-edukacijske infrastrukture, nastoji se doprinijeti održivom razvoju i promociji NP Paklenica i šireg velebitskog područja. 


Projektne aktivnosti obuhvaćaju:

Građevinske radove na pratećoj infrastrukturi

Građevinski radovi na pratećoj infrastrukturi podrazumijevaju izgradnju drvenog pješačkog mosta u kanjonu Velike Paklenice, iznad rijeke, koji povezuje lijevu i desnu stranu rijeke Paklenice te koji, osim posjetiteljske funkcije, omogućava i nužan fizički pristup biološkom pročistaču. Također, u okviru projekta rekonstruirat će se pješačka staza od parkinga do ulaza u posjetiteljski centar.

Građevinske radove na posjetiteljskom centru

Građevinski radovi odnose se i na uređenje posjetiteljskog centra ukupne neto korisne površine 1.545,18 m2, u cijelosti dostupnog posjetu osobama s invaliditetom, zahvaljujući proširenju i redizajnu podesta (postavljanje dizala). Uz navedeno, uredit će se i dvije izložbene dvorane s evakuacijskim hodnicima, sanitarijama i postojećim klima komorama.

Opremanje posjetiteljskog centra 

U posjetiteljskom centru postavljena su 2 interpretacijsko/interaktivna elementa: Zid za penjanje i Stijena za penjanje, a ujedno i 5 interpretacijsko/interaktivnih izložaka: Škola vezivanja čvorova/Škola penjanja, Dragutin Brahm – planinar i penjač, Područje djelovanja HGSS-a, Prvi uspon u Paklenici i Ruksak.

Nadalje, opremljen je i stavljen u funkciju cafe-bar i suvenirnica te će se postaviti sustav ozvučenja i sustav za simultano prevođenje, kao i izvršiti aplikacija i montaža grafičkih stavaka. U multifunkcionalnoj dvorani „Mali centar penjanja", postavit će se 4 interpretacijsko/interaktivna elementa: Škola vezanja čvorova, Škola penjanja, Stijena za penjanje, Penjanje u Paklenici.

U izlaznom prostoru postavljena su 4 interpretacijsko/interaktivna elementa: Digitalna zbirka Dragutina Brahma, Hrvatski gorski spašavatelji, Priče gorskih spašavatelja, Klik za HGSS.

U dvorani će biti postavljena stalna muzejska izložba „Kulturna baština i čovjek u Velebitu“ sa 16 interpretacijsko/interaktivnih elemenata: Kontinuitet naseljavanja Velebita, Vaganačka pećina, Od mezolitika do željeznog doba, Doba Grka i Rimljana, Rimski grad Argyruntum, Srednji i novi vijek, Razmjena dobara, Prapovijesni graditelj, Život na Velebitu, Velebitski pastiri, Velebitska glazbena slušaonica, Istraživači planine, Mirila-počivala duša, Simboli na mirilima, Spomenici dušama i Bogatstvo planine. Također, postavit će se set garderobnih ormara i podna grafika veličine 80m2.

U hodniku 4 postavit će se 2 grafike: Interpretacijski izložak "Bunker" i Interpretacijski signalizacijski izložak "Mali centar penjanja“.

Projektom će se nabaviti 120 komada ručnih audio vodiča s pripadajućom opremom, opremit će se dvorana i postaviti stalna muzejska izložba „Prirodne značajke Velebita“, koja uključuje u hodniku 2 postavljena 2 elementa: Interpretacijski izložak „U pradavnom moru“ i Signalizacijski informacijski izložak "Planina Velebit".

U dvorani 1 postavit će se 15 elemenata: Interpretacijski izložak „Geološka vremenska lenta“, Interpretacijski izložak „Fosili i vapnenac“, Interpretacijski interaktivni taktilni izložak „Što govore stijene“, Interpretacijski interaktivni ekran „Nastanak Velebita“, Interpretacijski taktilni izložak „Velebitske stijene“, Interpretacijski interaktivni mehanički izložak „Kanjoni“, Interpretacijski interaktivni taktilni izložak „Oblici u kršu“, Interpretacijski interaktivni multimedijalni izložak „Velebitsko podzemlje“, Interpretacijski taktilni svjetlosni izložak „Špiljski ukrasi“, Interpretacijski interaktivni ekran „Šišmiši“, Interpretacijski interaktivni mehanički izložak „Bura“, Interpretacijski interaktivni multimedijalni izložak „Bioraznolikost“, Interpretacijski interaktivni mehanički izložak ”Herbarij“, Interpretacijski interaktivni izložak „Dinaridi“, Interpretacijski interaktivni izložak „Let iznad Velebita“ i 1 set garderobnih ormara,

Uredit će se postava stalne muzejske izložbe i opreme „Svjetlosnog tunela“ u hodniku 1 dužine 16 metara u obliku svjetlosnog audio izloška.

Prometnu infrastrukturu

Projektne aktivnosti uključuju i kupnju 1 turističkog vlaka na električni pogon s lokomotivom i dvije prikolice kapaciteta 40 putnika.


Posjetiteljski centar

Posjetiteljski centar

Više
Edukacija i obrazovanje

Edukacija i obrazovanje

Više
Sigurnost posjetitelja

Sigurnost posjetitelja

Više